Kontinuální SEO a rozvoj

SEO je dlouhodobá činnost a pro co nejlepší výsledky je potřeba stále aktivně pracovat. Pomůžeme vám vylepšovat obsah, ladit jednotlivé prvky a celkově web rozvíjet po všech stránkách. Sledování výkonu a reporting jsou samozřejmostí.

Pravidelná SEO správa

V rámci předem stanoveného měsíčního rozpočtu se staráme o průběžnou optimalizaci a rozvoj obsahu, provádíme pravidelné kontroly technického stavu a indexace. Řešíme i lahůdky, jako jsou strukturovaná data, E-A-T standardy nebo AMP. Přinášíme návrhy na zrychlení načítání stránek nebo se staráme o budování silného odkazového profilu. Na základě domluvy se věnujeme tvorbě či vylepšování obsahu nebo dalším potřebám klienta. V úzké spolupráci s klientem a s vývojáři zkrátka pracujeme na plnění vytyčených cílů.

Reportování výsledků

Svou práci a výsledky měsíčně nebo čtvrtletně reportujeme. V reportu od nás získáte přehled věcí, na kterých se pracovalo, a samozřejmě i to, co to udělalo s návštěvností a konverzemi. Návštěvnost a konverze jsou totiž přesně to, o co nám jde.

Pozice klíčových slov sledujeme a můžeme je i reportovat. Je nutné ale počítat s tím, že jsou jen pomocným ukazatelem a neurčují, jak dobré nebo špatné máte SEO.