Česká Televize

Šárka Jakubcová se od léta 2020 zapojila do přípravy nové video platformy pro Českou televizi, která nahradila předchozí verzi iVysílání. Měla na starosti veškeré SEO analýzy, přípravu SEO specifikací pro všechny části webu, konzultace a kontroly implementací i péči o to, aby start nového webu po spuštění byl co nejplynulejší.

Při práci úzce spolupracuje s oddělením UX, analytiky, vývojáři i redakcí. Další výzvou byla optimalizace vzdělávacího webu ČT EDU. Aktuálně se soustředí na optimalizace webu pro děti ČT Déčko.

náhled homepage ivysílání české televize